Find us at

Company address
AkuDesign s.r.o.
Maróthyho 6
811 06 Bratislava
Company ID: 46824057
TAX ID: 2023599853
VAT ID: SK2023599853

Spoločnosť AkuDesign s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 84085/B.

Postal address
AkuDesign s.r.o.
Maróthyho 6
811 06 Bratislava

E-mail: firma@akudesign.sk
Tel: +421 2 642 82 410
www.akudesign.sk

Send us a message

Your name (required)

Your email (required)

Message

Office Bratislava – Dúbravka
Saratovská 26
841 02 Bratislava

Office Bratislava – Ružinov
Tomášikova 22
821 08 Bratislava