Týmito vizuálnymi návrhmi získava zákazník priestorovú predstavu o budúcom priestore. Spoluprácou architekta s akustikom vzniká architektonicko-akustický koncept interiéru, ktorý sa konzultuje so zákazníkom.

Medzi najčastejšie priestory, ktoré sa akusticky navrhujú v spolupráci s našim architektom sú okrem divadiel a kultúrnych priestorov aj domáce kiná, nahrávacie štúdiá a iné akusticko-architektonicky náročné priestory.

AKUSTICKÉ SIMULÁCIE

Vďaka simuláciám 3D modelov priestoru sa často znížuje rozsah dodávok akustických materiálov oproti jednoduchým výpočtom. Je to z dôvodu využitia efektívnej pozície umiestenia konkrétnych akustických materiálov.

10 ROKOV SKÚSENOSTÍ

Bohaté skúsenosti s projektovaním a riadením realizácie akustiky veľkých stavieb - divadlá, športové haly, priemyselné haly, konferenčné a školiace miestnosti.

AKUSTICKÉ GARANCIE

Pri realizácii nami navrhnutých projektov garantujeme predložené hodnoty akustiky priestorov, resp. zníženia hluku. V prípade nedodržania týchto hodnôt na vlastné náklady realizujeme dodatočné akustické opatrenia.