ABSORPČNÝ PANEL GLASIO

Vďaka svojmu nezameniteľnému vzhľadu a unikátnym akustickým vlastnostiam sa panel GLASIO využíva v divadlách, koncertných sieňach, prednáškových sálach, učebniach a v celom rade ďalších priestorov, kde je požiadavka na akustiku a interiérový design.

Zabezpečujeme poradenstvo, predaj a montáž na slovenskom trhu.

Viac informácií na stránkach výrobcu:

www.glasio.cz

PROTIHLUKOVÉ PANELY AkuSystem PAR

Panely radu „PAR“ sú základným akustickým prvkom stavebnicového riešenia AkuSystem. V exteriéroch sa používajú pri odhlučnení technologických zariadení (VZT a klimatizačné jednotky, čerpadlá, kompresory, atď.). V interiéroch sú najčastejšie využívané v priemyselných prevádzkach, kde zabezpečujú ochranu pracovníkov pred nadmerným hlukom.

Viac informácií na stránkach výrobcu:

www.akusystem.sk

Chcete sa nás niečo opýtať?