ZNIŽOVANIE HLUKU SCÉNICKEJ TECHNOLÓGIE DIVADIEL A KULTÚRNYCH PRIESTOROV

Navrhovanie, projektovanie, výroba a montáž komplexného riešenia znižovania hluku scénickej technológie. Produktom sú štandardizované aj atypické akustické panely pre pevné aj posuvné výkryty galérií, ktoré zakrývajú inštalované pohony bodových ťahov a hornej a spodnej mechaniky scény.

Dodávame a inštalujeme štandardizované a atypické akustické opony vyrobené na báze kovových sendvičových panelov, ktoré oddeľujú priestory javiska, skúšobne a ostatné priestory scény. Súčasťou našich služieb je zabezpečenie skúseného autorského dozoru pri montáži.

ZNIŽOVANIE HLUKU TECHNICKÝCH ZARIADENÍ V PRIEMYSLE

Odhlučňovanie technických zariadení v priemyselných prevádzkach, na strechách budov, atď. sa zvyčajne rieši pomocou akustických kabín a kapotáží, akustických zástien a paravánov, stropných a stenových absorbérov zvuku. Podkladom pre návrh konkrétneho riešenia je v ideálnom prípade meranie hlučnosti problémového zariadenia.

Na základe analýzy merania hluku sa vyhodnotí buď formou našich skúseností alebo akustickou, resp. hlukovou štúdiou návrh konkrétneho riešenia odhlučnenia. Takéto riešenia „na kľúč“ zrealizujeme a vopred zaručujeme akustickú garanciu konkrétneho riešenia.

Chcete sa nás niečo opýtať?

ZNIŽOVANIE HLUKU V BYTOVÝCH DOMOCH

Pri problémoch nedostatočnej zvukovej izolácie, kedy sú počuť zvuky a hlasy od susedov, kedy vyrušuje hluk výťahu alebo aj hluk z iných technicko-technologických zariadení v budove je treba hľadať správne riešenie odhlučnenia. Podkladom pre návrh konkrétneho riešenia je v ideálnom prípade meranie vzduchovej nepriezvučnosti problémovej steny či stropu.

Na základe analýzy merania nepriezvučnosti sa zadefinuje optimálne efektívne riešenie odhlučnenia. Vo veľa prípadoch nie sú dodržané základné princípy eliminácie šírenia zvuku a vibrácií a vyskytujú sa akustické mosty, existujú bočné cesty šírenia zvuku. Tiež môže byť nízka zvuková izolácia spôsobená nedostatočnou nepriezvučnosťou samotnej deliacej konštrukcie. Správnym výberom materiálov a zodpovedným prístupom ku riešeniu problému sa dosahuje vynikajúcich výsledkov v zvýšení zvukovej izolácie.

AKUSTICKÉ SIMULÁCIE

Vďaka simuláciám 3D modelov priestoru sa často znížuje rozsah dodávok akustických materiálov oproti jednoduchým výpočtom. Je to z dôvodu využitia efektívnej pozície umiestenia konkrétnych akustických materiálov.

10 ROKOV SKÚSENOSTÍ

Bohaté skúsenosti s projektovaním a riadením realizácie akustiky veľkých stavieb - divadlá, športové haly, priemyselné haly, konferenčné a školiace miestnosti.

AKUSTICKÉ GARANCIE

Pri realizácii nami navrhnutých projektov garantujeme predložené hodnoty akustiky priestorov, resp. zníženia hluku. V prípade nedodržania týchto hodnôt na vlastné náklady realizujeme dodatočné akustické opatrenia.