Posts By :

Martin Jedovnicky

Priestorová akustika v kultúrnom dome

Priestorová akustika v kultúrnom dome 2560 1920 Martin Jedovnicky

Pohltenie nízkych frekvencií zvuku je pri navrhovaní priestorovej akustiky kultúrnych sál jednou z najväčších výziev akustika. Každý kultúrny priestor má svoje individuálne architektonické špecifiká ako je jeho objem, pomer strán priestoru, členitosť povrchov, prítomnosť balkónov, javiska a v neposlednom rade je dôležité vedieť na aký účel je priestor používaný. Úplne rozdielne akustické potreby má priestor, ktorý je využívaný ako koncertná sieň, kde je potrebný dlhší a frekvenčne vyrovnaný čas dozvuku oproti divadelnej sále, kde je dôležitá predovšetkým dobrá zrozumiteľnosť reči. Problematika absorpcie nízkych frekvencií zvuku Vzhľadom na vlnové dĺžky nízkych frekvencií zvuku je absorpcia týchto nízkych frekvencií zvuku pri použití na internete bežne dostupných akustických materiálov nemožná. Samozrejme, že existujú širokopásmové absorbéry zvuku, ale tie vzhľadom k pohltivosti vysokých frekvencií zvuku iných v priestore sa vyskytujúcich materiálov ako aj samotného vzduchu nie sú vhodné. Pri použití širokopásmových absorbérov zvuku totiž…

čítať viac

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov firmy: AkuDesign s.r.o.
IČO: 46824057
DIČ: 2023599853
IČ DPH: SK2023599853

Tel: +421 948 635 581
Email: firma@akudesign.sk

SÍDLO SPOLOČNOSTI

AkuDesign s.r.o.
Maróthyho 6
811 06 Bratislava

Kancelária Bratislava
Tomášikova 22
821 02 Bratislava

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov firmy: AkuDesign s.r.o.
IČO: 46824057
DIČ: 2023599853
IČ DPH: SK2023599853

Tel: +421 948 635 581
Email: firma@akudesign.sk

SÍDLO SPOLOČNOSTI

AkuDesign s.r.o.
Maróthyho 6
811 06 Bratislava

Kancelária Bratislava
Tomášikova 22
821 02 Bratislava