Akustické merania a posúdenia

Merania vykonávame v oblasti environmentálnej, priestorovej a stavebnej akustiky v ktorej zohľadňujeme nameranú hlučnosť, nedostatky priestorov a stavebných konštrukcií.

Akustické merania

 • Meraniami hluku v životnom prostredí posudzujeme vplyv hluku z výrobných prevádzok, vzduchotechnických, chladiacich a iných technických zariadení
 • Pri meraní hluku hľadáme možné zdroje hluku, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať okolie 
 • Technické merania v pracovnom prostredí sú určené pre návrh protihlukových opatrení na ochranu zamestnancov pred hlukom
 • Pri návrhu priestorovej akustiky kultúrnych sál, administratívnych a školských priestorov  vykonávame merania času dozvuku, zrozumiteľnosti reči a iných parametrov
 • Na overenie zvukovej izolácie stien a stropov vykonávame merania vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti

„Vplyv nadmerného hluku na ľudský organizmus je častokrát podceňovaný, no pri jeho dlhodobom pôsobení môže mať trvalé zdravotné následky.“

Akustické posúdenia

 • Akustické posúdenia vychádzajú zvyčajne z vykonaných meraní hluku a zvukovej izolácie
 • Na základe Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. posudzujeme vhodnosť územia na výstavbu, renováciu alebo zmenu funkčného využitia
 • Zvuková izolácia stien a stropov je posudzovaná podľa technickej normy STN 73 0532
 • V prípade prekročenia najvyšších prípustných hodnôt, resp. nedosiahnutia zvukovej izolácie sú v posúdeniach navrhnuté akustické opatrenia
 • Tieto posúdenia slúžia pre účely stavebných konaní a kolaudácií, súdnych sporov a zníženia hluku na pracovisku

„Každé akustické posúdenie je individuálne a tak k nemu aj pristupujeme.“

  Kontaktujte nás
  Odoslaním formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť AkuDesign s.r.o. spracováva vaše osobné údaje iba za účelom vášho kontaktovania. Vaše údaje nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám.Viac informácií.

  Kontaktuje nás
   Odoslaním formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť AkuDesign s.r.o. spracováva vaše osobné údaje iba za účelom vášho kontaktovania. Vaše údaje nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám. Viac informácií.

   FAKTURAČNÉ ÚDAJE

   Názov firmy: AkuDesign s.r.o.
   IČO: 46824057
   DIČ: 2023599853
   IČ DPH: SK2023599853

   Tel: +421 948 635 581
   Email: firma@akudesign.sk

   SÍDLO SPOLOČNOSTI

   AkuDesign s.r.o.
   Maróthyho 6
   811 06 Bratislava

   Kancelária Bratislava
   Tomášikova 22
   821 02 Bratislava

   FAKTURAČNÉ ÚDAJE

   Názov firmy: AkuDesign s.r.o.
   IČO: 46824057
   DIČ: 2023599853
   IČ DPH: SK2023599853

   Tel: +421 948 635 581
   Email: firma@akudesign.sk

   SÍDLO SPOLOČNOSTI

   AkuDesign s.r.o.
   Maróthyho 6
   811 06 Bratislava

   Kancelária Bratislava
   Tomášikova 22
   821 02 Bratislava