Certifikácia Budov

Certifikácia budov a akustika idú ruka v ruke nakoľko každá certifikačná schéma vyžaduje posúdenie environmentálnej, stavebnej a priestorovej akustiky. Certifikácia budov dodáva dôveryhodnosť zabezpečenia kvalitného vnútorného prostredia, kam samozrejme patrí aj akustika, a taktiež prispieva k udržateľnosti.

WELL

 • Certifikačný systém WELL sa zameriava na užívateľa a jeho pohodu. 
 • Požiadavky vychádzajú z medicínskych výskumov a sústredia sa na kvalitu vnútorného prostredia.
 • Akustické podmienky sa posudzujú v štádiu návrhu a overujú v štádiu realizácie budovy.
 • Certifikácia WELL sa zaoberá: 
  • Delením priestorov na zóny podľa funkčného využitia
  • Hlukom na pracovisku a zvukovou izoláciou deliacich konštrukcii zrozumiteľnosťou reči a časom dozvuku

„V rámci certifikácie AkuDesign zabezpečuje konzultácie, akustické simulácie a kontrolné merania navrhnutých akustických úprav.“

BREEAM

 • BREEAM je certifikačný systém udržateľnej výstavby, ktorý posudzuje kancelárske, rezidenčné a priemyselné budovy
 • Bol vytvorený vo Veľkej Británii, čiastočne vychádza z Britských štandardov a noriem ale platí globálne pre celý svet.
 • Akustické podmienky sa posudzujú v štádiu návrhu a overujú v štádiu realizácie budovy.
 • V bode Hea 05 Acoustic peformance je sledovaný čas dozvuku a zvuková izolácia vnútorných deliacich konštrukcii
 • V bode Pol 05 Reduction of noise pollution je sledovaný hluk vonkajšieho prostredia budovy

„AkuDesign zabezpečuje investorom a architektom budov poradenstvo a konzultácie v oblasti akustiky počas celého procesu certifikácie budovy.“

MULTI COMFORT

 • Certifikačná schéma je z dielne svetového lídra na stavebnom trhu Saint-Gobain
 • Zameriava sa na komfortný interiér domov, bytov, kancelárií a verejných priestorov. 
 • Hodnotenie sa delí na štyri kategórie a vychádza zo zmyslov človeka – cítiť, vidieť, počuť a dýchať.
 • V kategórií akustický komfort sa posudzuje:
  • Materiály a systémy zabezpečujúce akustickú izoláciu
  • Pohlcujúce materiály slúžiace na zníženie neželaných odrazov vnútri miestností

„V kategórii akustický komfort je AkuDesign zákazníkovi vhodným partnerom v celom procese certifikácie budov.“

  Kontaktujte nás
  Odoslaním formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť AkuDesign s.r.o. spracováva vaše osobné údaje iba za účelom vášho kontaktovania. Vaše údaje nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám.Viac informácií.

  Kontaktujte nás
   Odoslaním formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť AkuDesign s.r.o. spracováva vaše osobné údaje iba za účelom vášho kontaktovania. Vaše údaje nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám. Viac informácií.

   FAKTURAČNÉ ÚDAJE

   Názov firmy: AkuDesign s.r.o.
   IČO: 46824057
   DIČ: 2023599853
   IČ DPH: SK2023599853

   Tel: +421 948 635 581
   Email: firma@akudesign.sk

   SÍDLO SPOLOČNOSTI

   AkuDesign s.r.o.
   Maróthyho 6
   811 06 Bratislava

   Kancelária Bratislava
   Tomášikova 22
   821 02 Bratislava

   FAKTURAČNÉ ÚDAJE

   Názov firmy: AkuDesign s.r.o.
   IČO: 46824057
   DIČ: 2023599853
   IČ DPH: SK2023599853

   Tel: +421 948 635 581
   Email: firma@akudesign.sk

   SÍDLO SPOLOČNOSTI

   AkuDesign s.r.o.
   Maróthyho 6
   811 06 Bratislava

   Kancelária Bratislava
   Tomášikova 22
   821 02 Bratislava