Blog

Priestorová akustika v kultúrnom dome 2560 1920 Martin Jedovnicky

Priestorová akustika v kultúrnom dome

Pohltenie nízkych frekvencií zvuku je pri navrhovaní priestorovej akustiky kultúrnych sál jednou z najväčších výziev akustika. Každý kultúrny priestor má svoje individuálne architektonické špecifiká ako je jeho objem, pomer strán priestoru, členitosť povrchov, prítomnosť balkónov, javiska a v neposlednom rade je dôležité vedieť na aký účel je priestor používaný. Úplne rozdielne akustické potreby má priestor, ktorý je využívaný ako koncertná sieň, kde je potrebný dlhší a frekvenčne vyrovnaný čas dozvuku oproti divadelnej sále, kde je dôležitá predovšetkým dobrá zrozumiteľnosť reči. Problematika absorpcie nízkych frekvencií zvuku Vzhľadom na vlnové dĺžky nízkych…

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov firmy: AkuDesign s.r.o.
IČO: 46824057
DIČ: 2023599853
IČ DPH: SK2023599853

Tel: +421 948 635 581
Email: firma@akudesign.sk

SÍDLO SPOLOČNOSTI

AkuDesign s.r.o.
Maróthyho 6
811 06 Bratislava

Kancelária Bratislava
Tomášikova 22
821 02 Bratislava

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Názov firmy: AkuDesign s.r.o.
IČO: 46824057
DIČ: 2023599853
IČ DPH: SK2023599853

Tel: +421 948 635 581
Email: firma@akudesign.sk

SÍDLO SPOLOČNOSTI

AkuDesign s.r.o.
Maróthyho 6
811 06 Bratislava

Kancelária Bratislava
Tomášikova 22
821 02 Bratislava