REFERENCIE

REFERENCIE

Predajňa potravín Billa – Dunajská Streda

 • Obhliadka územia výstavby a meranie hluku z dopravy na okolitých cestách
 • Akustické simulácie navýšenia cestnej dopravy spôsobenej prevádzkou predajne
 • Analýza vplyvu prevádzky parkoviska predajne na najbližšie rodinné domy a záhrady (parkovanie osobných áut, parkovanie zásobovacích áut v nakladacích dokoch)
 • Návrh protihlukových opatrení formou oplotenia v blízkosti nakladacích dokov
 • Posúdený bol taktiež vplyv vzduchotechnických zariadení na najbližšie rodinné domy a záhrady

„Hluk z predajne potravín môže negatívne vplývať na kvalitu života v okolitých rodinných domoch. Našou úlohou preto bolo overiť hluk vytvorený prevádzkou a zabezpečiť , aby obyvatelia rodinných domov neboli prevádzkou rušení.“

Logistický park DCA P3 – Farná, Bernolákovo

 • Posúdenie vplyvu hluku z logistického parku na najbližšie vonkajšie chránené územie
 • Meranie hluku z dopravy – doprava na okolitých komunikáciách, nákladná doprava v areáli, parkovanie kamiónov v areáli
 • Simulácie navýšenia osobnej aj nákladnej dopravy spôsobenej prevádzkou logistického parku
 • Analýza vplyvu prevádzky logistického parku na najbližšie rodinné domy a záhrady
 • Posúdenie vplyvu hluk z cestnej dopravy bolo vykonané aj pre rok 2041, od ktorého je uvažovaná aj prevádzka neďalekej diaľnice D4 a križovatky diaľnic D1 a D4
 • Posúdenie vplyvu vzduchotechnických zariadení na najbližšie rodinné domy a záhrady

„Našou úlohou bolo posúdiť a zabezpečiť, aby logistický park svojou prevádzkou nenarúšal domácu pohodu v záhradách rodinných domov, ktoré sa nachádzajú neďaleko.“

Obytný súbor Kamence – Kysucké Nové Mesto

 • Meranie a posúdenie hluku z dopravy na cestách aj parkoviskách v okolí plánovanej výstavby obytného súboru
 • Akustický model bol vytvorený na podľa výkresovej dokumentácie a osobnej obhliadky územia
 • Zníženie vnímaného hluku z dopravy v bytoch bude zabezpečené návrhom správnej izolácie fasád a okien jednotlivých bytových domov
 • Prvá realizovaná časť projektu vyhrala v roku 2021 prestížne architektonické ocenenie CEZAAR v kategórii Bytový dom

„V blízkosti obytného súboru je plánovaná výstavba diaľnice D3. Preto sme posúdili aj vplyv z dopravy aj pre rok 2032, v ktorom sme uvažovali vplyv diaľnice a okolitých ciest.“

Nová Matadorka – obytné územie s vybavenosťou – Bratislava

 • Územie Nová Matadorka bude v najbližších rokoch  postavené v pôvodnom výrobnom areáli závodu Matador, časť Smaltovňa bude realizovaná ako renovácia pôvodných objektov
 • Prvým krokom bolo meranie a posúdenie hluku z dopravy na cestách, parkoviskách a železničnej trati v blízkosti budúcich bytových domov, škôl, škôlok, športovísk…  
 • Následne sme vytvorili akustický model podľa výkresovej dokumentácie a osobnej obhliadky územia
 • Kvalita života v objektoch Nová Matadorka bude po realizácii zabezpečený vďaka správnemu návrhu izolácie fasád, okien a spôsobu vetrania spální, obývacích miestností…

„Realizáciou objektov podľa akustického návrhu budete mať v byte príjemnú vnútornú atmosféru, nebudete počuť výťahy či susedov z bytu vedľa vás ani nad vami.“

Nahrávacie štúdio – Epic Games

 • Štúdio „Audio room“ bude využívané na počúvanie, vytváranie, mixovanie a nahrávanie zvukov pre počítačové hry
 • Pre takýto typ využitia štúdia bolo nutné zabezpečiť správnu priestorovú akustiku – nízky čas dozvuku 
 • Okrem toho bolo potrebné zabrániť prestupu zvuku do okolitých kancelárií a zároveň z chodby a kancelárií do štúdia
 • Našou prácou bolo v tomto prípade v spolupráci s anglickými akustikami navrhnúť realizovateľnú skladbu stien a podlahy, špeciálne dvojité dvere a atypický vetrací systému, keďže v štúdiu nie sú okná 
 • Interiérové prvky nahrávacieho štúdia boli prispôsobené funkčnosti – na strop boli umiestnené absorpčné panely a na stenách minerálna vlna prekrytá zvukovo priepustnou látkou

„V spolupráci s anglickými akustikami sme pretavili projekt nahrávacieho štúdia na variant realizovateľný na slovenskom stavebnom trhu.“

Kultúrny dom Hrubá Vrbka

 • Návrh a realizácia priestorovej akustiky pri renovácií kultúrneho domu
 • Merania času dozvuku boli vykonané pri prvotnej obhliadke
 • Priestorová akustika bola navrhnutá podľa požiadaviek českej technickej normy
 • Stropné prvky (rezonátory) medzi svietidlami boli navrhnuté špeciálne pre daný priestor
 • Vizuál kultúrneho domu bol doplnený o absorpčné prvky, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné
 • Kolaudačné merania potvrdili správnosť návrhu a presnosť realizácie

„Nový priestor kultúrneho domu je vhodný na obecné aj komunitné stretnutia, spoločenské večery, besiedky, koncerty a rôzne iné kultúrne podujatia.“

Prednášková sála s tlmočníckou kabínou

 • V zadnej časti sály sa nachádza tlmočnícka kabína, ktorá má špeciálne požiadavky na priestorovú akustiku, priezor aj dvere 
 • Stenový obklad má na prvý pohľad  rovnakú povrchovú úpravu, no je vytvorený ako kombinácia plných stenových panelov, panelov s dutinami (rezonátory), otváraných panelov s odkladacím priestorom a dverami
 • Strop je tvorený modulárne z akustického plného podhľadu a dreveného podhľadu s dutinou pre vzduchotechnické a elektrické rozvody
 • Stenový aj stropný obklad je doplnený o líniové osvetlenie 
 • V prípade prezentácie je možné elektrickým spínačom spustiť dva druhy slnečných clôn na všetky okná, čo okrem stlmenia svetla zlepší aj priestorovú akustiku sály

„Miestnosť bola navrhnutá všestranne na prednášky, školenia, obchodné a prezentačné akcie spolu s priestorom na tlmočenie v zadnej časti sály.“

Sokolský dům – Vyškov

 • Návrh materiálovej úpravy pri obnove kinosály mestského kultúrneho strediska
 • Požiadavky na priestorovú akustiku kina podľa českej technickej normy a merania času dozvuku boli stanovené a vykonané pri prvotnej obhliadke 
 • Vymenené boli drevené stoličky za kino sedadlá, podlaha bola zamenená za parketovú s kobercom, drevený stenový obklad bol nahradený kombináciou mäkkých absorpčných panelov, tvrdých odrazivých panelov a drevených lamiel, podhľad bol zamenený za akustické kazety 
 • Kolaudačné merania potvrdili správnosť návrhu, presnosť realizácie čo kvalitou zabezpečí konkurencieschopnosť  kina veľkým multikinám

„Vynovená kinosála s priestorovým zvukom Dolby Surround ponúka filmový zážitok pre 251 divákov.“

Obchodné centrum Nivy Bratislava– Tržnica

 • Návrh zlepšenia akustického komfortu tržnice a gastro prevádzok obchodného centra Nivy na treťom nadzemnom podlaží
 • Akustický model a simulácie boli vykonané pre celé podlažie
 • Keďže jednotlivé gastro prevádzky budú otvorené kiosky, bolo potrebné navrhnúť úpravy podhľadu tak, aby bola zvýšená zrozumiteľnosť reči pri objednávaní stravy a taktiež pri bežných rozhovoroch 
 • Navrhnuté boli perforované sadrokartónové steny a taktiež strop kombinovaný so špeciálnymi lamelami a prvkami ťahokovu doplnenými o absorpčný materiál

„Zlepšenie akustických podmienok si môžete overiť vlastnými ušami, stačí sa odviezť veľkým eskalátorom z prízemia do tržnice a sústrediť sa na šum okolo seba.“

Pradiareň 1900 – inovatívna kancelária roka 2022

 • Priestor bývalej pradiarne bol funkčne rozdelený na časť open office, oddychové zóny a mezonet so zasadacími miestnosťami
 • V openspace boli zo stropu spustené biele telesá – baffle nad pracovnými stolmi, ktoré zabezpečia, že sa jednotliví pracovníci nebudú navzájom rušiť počas telefonátov a rozhovorov
 • V zasadacích miestnostiach boli na steny a klenbové stropy aplikované akustické prvky na zlepšenie zrozumiteľnosti reči a zníženie ozveny
 • Meranie priestorovej a stavebnej akustiky sme realizovali vo večerných hodinách, kedy nebol priestor využívaný zamestnancami
 • Kvalita kancelárskych aj zasadacích priestorov bola hodnotená celosvetovou Certifikáciou budov BREEAM založenou na britských štandardoch

„Akustický komfort zlepšuje výkon a sústredenosť zamestnancov na pracovisku. Pracovné prostredie v nich nevytvára potrebu čo najrýchlejšieho odchodu domov.“

Koncertná sála – Základná umelecká škola sv. Cecílie

 • Návrh koncertnej sály (Bratislava, Slovenská Republika) 
 • V koncertnej sále sa pôvodne nachádzalo veľké množstvo odrazivých plôch, čo divákov rušilo a rušilo počúvanie vystúpení 
 • Merania času dozvuku boli vykonané pri prvotnej obhliadke 
 • Priestorová akustika bola navrhnutá podľa požiadaviek slovenskej technickej normy na prednes reči a hudobné vystúpenia
 • Zo simulácií vyplynulo odporúčanie na výmenu stropných kaziet a doplnenie špeciálnych závesov 
 • Nový podhľad je estetický a zároveň funkčný z pohľadu akustiky

„Nový priestor upevní zážitok z výtvarných výstav, detských besiedok, vystúpení žiackeho zboru aj hudobných koncertov.“

Naše služby

  Kontaktujte nás
  Odoslaním formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť AkuDesign s.r.o. spracováva vaše osobné údaje iba za účelom vášho kontaktovania. Vaše údaje nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám.Viac informácií.

  Kontaktujte nás
   Odoslaním formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť AkuDesign s.r.o. spracováva vaše osobné údaje iba za účelom vášho kontaktovania. Vaše údaje nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám. Viac informácií.

   FAKTURAČNÉ ÚDAJE

   Názov firmy: AkuDesign s.r.o.
   IČO: 46824057
   DIČ: 2023599853
   IČ DPH: SK2023599853

   Tel: +421 948 635 581
   Email: firma@akudesign.sk

   SÍDLO SPOLOČNOSTI

   AkuDesign s.r.o.
   Maróthyho 6
   811 06 Bratislava

   Kancelária Bratislava
   Tomášikova 22
   821 02 Bratislava

   FAKTURAČNÉ ÚDAJE

   Názov firmy: AkuDesign s.r.o.
   IČO: 46824057
   DIČ: 2023599853
   IČ DPH: SK2023599853

   Tel: +421 948 635 581
   Email: firma@akudesign.sk

   SÍDLO SPOLOČNOSTI

   AkuDesign s.r.o.
   Maróthyho 6
   811 06 Bratislava

   Kancelária Bratislava
   Tomášikova 22
   821 02 Bratislava