Priestorová a stavebná akustika

Aj napriek tomu že priestorová a stavebná akustika sú dva rozličné „svety“ tak spolu úzko súvisia. Zvýšenie kvality vnútorného prostredia si nutne vyžaduje odborné posúdenie v obidvoch uvedených oblastiach akustiky.

Priestorová akustika

 • Priestorová akustika sa zaoberá posudzovaním vnútorného prostredia a sleduje šírenie a distribúciu zvuku 
 • Pri existujúcich objektoch sa ako podklad pre posúdenie priestorovej akustiky vykonávajú In situ merania viacerých akustických parametrov
 • Najčastejšie sa hodnotí čas dozvuku, zrozumiteľnosť reči, akustický tlak a v akusticky náročnejších priestoroch jasnosť zvuku, zreteľnosť, atď.
 • Simuláciami v akustickom softvéri predikujeme stav po realizácii s akustickými úpravami a navrhujeme, čo najefektívnejšie riešenia
 • Zákazník obdrží optimalizovaný návrh priestorovej akustiky s jasne zadefinovanými plochami a materiálmi
 • Výstupom je technická správa, výkaz výmer, výkresová dokumentácia a model BIM

„Priestorová akustika je prítomná všade. Meraním a simulačným návrhom je možné dosiahnuť príjemnú akustickú pohodu v akomkoľvek priestore.“

Stavebná akustika

 • Stavebná akustika sa zaoberá zvukovou izoláciou a prestupmi zvuku v budovách
 • Technická norma STN 73 0532 posudzuje okrem iných parametrov predovšetkým vzduchovú a krokovú nepriezvučnosť konštrukcií
 • Medzi najčastejšie posudzované detaily patria obvodové konštrukcie, medzibytové priečky a stropy
 • Ako podklad pre analýzu  a návrh zlepšenia zvukovej izolácie konštrukcií vykonávame In situ merania stavebnej akustiky
 • Mapovanie slabých akustických miest a ich následne posúdenie s návrhom

„Nesprávny návrh stavebných konštrukcií a dôležitých detailov ma vplyv na úspešnosť kolaudačného konania stavby, znižuje kvalitu vnútorného prostredia a zhoršuje susedské vzťahy.“

  Kontaktujte nás
  Odoslaním formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť AkuDesign s.r.o. spracováva vaše osobné údaje iba za účelom vášho kontaktovania. Vaše údaje nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám.Viac informácií.

  Kontaktuje nás
   Odoslaním formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť AkuDesign s.r.o. spracováva vaše osobné údaje iba za účelom vášho kontaktovania. Vaše údaje nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám. Viac informácií.

   FAKTURAČNÉ ÚDAJE

   Názov firmy: AkuDesign s.r.o.
   IČO: 46824057
   DIČ: 2023599853
   IČ DPH: SK2023599853

   Tel: +421 948 635 581
   Email: firma@akudesign.sk

   SÍDLO SPOLOČNOSTI

   AkuDesign s.r.o.
   Maróthyho 6
   811 06 Bratislava

   Kancelária Bratislava
   Tomášikova 22
   821 02 Bratislava

   FAKTURAČNÉ ÚDAJE

   Názov firmy: AkuDesign s.r.o.
   IČO: 46824057
   DIČ: 2023599853
   IČ DPH: SK2023599853

   Tel: +421 948 635 581
   Email: firma@akudesign.sk

   SÍDLO SPOLOČNOSTI

   AkuDesign s.r.o.
   Maróthyho 6
   811 06 Bratislava

   Kancelária Bratislava
   Tomášikova 22
   821 02 Bratislava